De zon legt haar vergulsdel op de velden,
Het lijkt wel of zij alle schapen kust...
Een prachtig beeld. Al zal men mij wel melden
Dat er helaas al copyright op rust.
...
En ik beperk mij tot
De constatering dat het landschapsschoon
Dankzij het zonlicht en zijn machtsvertoon
Niet langer afgekloven tot het bot,
Maar als een deerne die verwarring sticht
Betoverend aan onze voeten ligt

Nico Scheepmaker
uit plattelandsprojecten in Vlaams-Brabant