Geel walstro (Galium verum)
Galium verum
Geel walstro
is een plant met veelbloemige pluimen die houdt van wat kalk in de bodem.
De bladeren stremmen melk en werden vroeger gebruikt bij het maken van kaas.
De plant ruikt sterk naar honing.
De plant is te vinden in de kanten van de holle wegen en op de niet bewerkte stroken tussen de verschillende percelen.
Grasklokje (Campanula rotundifolia)
Campanula rotundifolia
Ruigklokje (Campanula trachelium)
Campanula trachelium
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) met  zweefvlieg (Episyrphus balteatus)
Campanula rapunculus
Grasklokje
Op de Koeheide vond ik 3 soorten klokjes: het ruigklokje (Campanula trachelium), het grasklokje (Campanula rotundifolia) en het rapunzelklokje (Campanula rapunculus).
Het ruigklokje is makkelijk te herkennen: het kan groot en fors zijn en is flink behaard ook binnen in de kroonbuis.
De anderen zijn wat moelijker uit elkaar te houden. Het grasklokje is ronder en minder diep ingesneden dan het rapunzelklokje.
Op de zuidkant van de Kleine Reedelle onder een eikenboom stonden een hele zomer lang een flinke bos grasklokjes.
Midden november stonden ze daar nog steeds in bloei.
Alle klokjessoorten zijn beschermde planten in ons land.
Grote klaproos (Papaver rhoeas)
Papaver Rhoeas
Grote klaproos
heet klaproos omwille van het geluid van de mooie zaaddozen van deze plant. Rhoeas uit het Grieks: zij die rap vallen en dat is dan een verwijzing naar de vlug vallende blaadjes van de bloem. De klaproos is gevoelig aan pesticides maar kan in licht beroerde grond plots gaan woekeren tot grote velden. Het is een van die planten die grote zaadbanken kunnen aanleggen in de bodem, waardoor vele jaren later plots massaal veel bloemen kunnen groeien op dezelfde plek. Ik vond ze alleen in de lager gelegen bermen van de Koeheide.
Koebraam (Rubus ulmifolius)
Rubus ulmifolius
Koebraam
is een oude bramensoort waarvan de stengels purperachtig zijn. De binnenste bloemblaadjes zijn roze,de buitenkant wit. Bij de splitsing van de Reedelle woekert er een heel fors exemplaar.

Klein streepzaad
Crepis capillaris
Klein streepzaad
is te vinden op zonnige droge plaatsen zoals in de bermen van de Bertemse Heideweg. Ooit is deze plant hier in onze streken komen aanwaaien vanuit Noord Amerika en Australië.
knolsteenbreekSaxifraga granulata Knolsteenbreek
fraai bloemetje van schrale hooilanden dat vooral in trek is bij zweefvliegen.
Corylus avellana Hazelaar
is flink vertegenwoordigd in de bosrand van Bertembos. Het is een forse struik met bleke schilferende bast. De katjes hangen reeds op het einde van de winter aan de twijgen. De bloemen zijn er ook reeds lang voor de bladeren aan de struiken verschijnen. Het zijn éénhuizige windbestuivers. Veel te vinden in bosssen, struwelen en bosranden.
Look-zonder-look
Alliaria petiolata
Look-zonder-look
is een kruisbloemige met hartvormige grondbladeren en driehoekige bovenbladeren. In de voorzomer bloeit hij met witte bloemen. Bij kneuzing ruikt de plant naar look. Kijk ook eens naar de Latijnse naam. Liefhebber van vochtige, beschaduwde zanderige bermen. Gevonden op de noordgerichte berm van de Grote Reedelle.