Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren
De bladeren zijn donkergroen en staan in een rozet op een gedrongen wortelstok. Liefst staat hij op kalkhoudende, meestal vooedselarme schaduwrijke grond zoals op de noordgerichte berm van de Grote Reedelle.
Meidoorn
Er staan enkele mooi exemplaren op het tallud rechts van de Bertemse heideweg ter hoogte van het natuurpuntbordje (dat steeds maar verdwijnt). Veruit het mooiste exemplaar van de meidoorn staat in de holle weg van de wei van Stierke.


Populus nigra
Populier

Aan de Bertemse heideweg staan op korte afstand 2 gezonde kanjers. Het zijn de poortwachters van de Koeheide.
Grasklokje (Campanula rotundifolia)
Campanula rotundifolia
Ruigklokje (Campanula trachelium)
Campanula trachelium
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) met  zweefvlieg (Episyrphus balteatus)
Campanula rapunculus
Ruigklokje en Rapunzelklokje
Op de Koeheide vond ik 3 soorten klokjes: het Ruigklokje (Campanula trachelium), het Grasklokje (Campanula rotundifolia) en het Rapunzelklokje (Campanula rapunculus).
Het Ruigklokje is makkelijk te herkennen: het kan groot en fors zijn en is flink behaard ook binnen in de kroonbuis.
De anderen zijn wat moelijker uit elkaar te houden. Het grasklokje is ronder en minder diep ingesneden dan het rapunzelklokje.
Op de zuidkant van de Kleine Reedelle onder een eikenboom stonden een hele zomer lang een flinke bos grasklokjes.
Midden november stonden ze daar nog steeds in bloei.
Alle klokjessoorten zijn beschermde planten in ons land.