Pisaura mirabilis
Kraamwebspin
is een spin die vaak te vinden is in bosranden en holle wegen. Ze zit vaak zonnend op een blad. Mannetjes zonder ingepakte vlieg als "bruidschat" maken geen schijn van kans. Het vrouwtje draagt de kogelronde ei-cocon enkele weken met zich mee. De spin vertoont na het uitsluipen van de jongen een zekere vorm van broedzorg totdat de jongen volgroeid zijn.
kruisspinnennest
Araneus diadematus

Araneus diadematus ?
Kruisspin
is zeker de bekendste van de wielwebspinnen. Ze maakt zeer grote ronde webben tussen struiken en bomen op een hoogte van meer dan één meter. In tegenstelling tot veel andere soorten zit de kruisspin in het midden van haar web. Wanneer de jongen uitsluipen blijven ze nog een tijdje bij elkaar in een dicht nest hangen. Bij gevaar of verstoring vluchten ze alle richtingen uit langs de op voorhand gespannen draden. Als het gevaar geweken is keren ze weer in de groep.
Het rode exemplaar hier naast is mogelijks een oud vrouwtje van Araneus diadematus. Rode kleurvormen zijn bekend maar de rugtekening is wat afwijkend. Het kan echter ook een vrouwtje van de Araneus marmoreus (marmerspin) zijn.
labyrintspin
Agelena labyrinthica
Labyrinthspin
is een vrij grote spin met een opvallende rugtekening. Ze is vaak te vinden in droge, lage vegetaties. Deze spin bouwt een bijzonder trechtervormig net vlak boven de grond. De spin loert vanuit haar hol naar de prooi. Bij gevaar maakt de spin gebruik van en handige nooduitgang achter in het net.
Tijgerspin
Tijgerspin
Argiope bruennichi
Tijgerspin
is een gast uit Zuid Europa die de laatste jaren sterk ingeburgerd geraakt is in onze streken. Er worden heel wat indianenverhalen verteld over dit mooie beestje. Het is een opvallende verschijning in de graslanden waar ze zich te goed doet aan voornamelijk sprinkhanen. Ook het web met het zigzagvormige centrale gedeelte is met geen ander te verwarren. De grote felgele exemplaren in het web zijn vrouwtjes. De mannetjes zijn kleiner en hebben minder kleur.
wolfspin
Pardosa ?
Wolfspin
uit het genus Pardosa is een soort die zeer algemeen kan zijn in een bepaalde habitat.
Pardosa amentata is talrijk in moestuinen in vochtige, bemeste graslanden.
Pardosa lugubris in droge lichtrijke loofbossen met veel dode bladeren.
Pardosa palustris in licht bemeste vochtige graslanden, natte heide, ...
Pardosa pullata in een wijd gamma van graslanden enz...
al deze soorten zijn typische voorjaarssoorten.
In april-mei zijn de mannetjes op zoek naar vrouwtje en kan je ze met tientallen tussen gras of dorre bladeren zien lopen. Tegen eind juni zijn de aantallen veel lager: de mannetjes sterven en de vrouwtjes blijven over. Zij dragen eerst de eicocon aan het achterlijf en nadien de jongen zelf.
Tientallen kleine wolfspinnetjes zitten dan op de 'rug' van de moeder. De jonge spinnetjes verlaten de moeder op zeker moment, groeien, brengen de winter door in strooisel ...en de cyclus begint op nieuw.