blauwgroen trechtertje
blauwgroen trechtertje
Cladonia en Omphalina
Bekermos
op de zuidgerichte hellingen en bermen van de Reedelles.
Korstmossen -maar we zouden beter van lichenen spreken- zijn een ingewikkelde samenlevingsvorm van schimmels en algen waarbij alle partijen voordeel hebben en zelfs geheel van elkaar afhankelijk zijn. Bijzondere waarneming in het bekermos was het blauwgroen trechterje: een paddestoeltje (40 jaar geleden slechts 1 keer waargenomen in Vlaanderen) dat in symbiose leeft met het bekermos.
Bekermossen op naam brengen is bijzonder moeilijk en vaak specialistenwerk.
Op de Koeheide vonden we (met zo'n specialist) op een korte tijd volgende soorten:
fijn bekermos (Cladonia chlorophaea)
smal bekermos of kronkelheidestraatje (Cladonia coniocraea)
dove heidelucifer (Cladonia macilenta)
priembekermos (Cladonia subulata)
bruin heidestaartje (Cladonia glauca)
het kopjesbekermos (Cladonia fimbriata)
en er zijn nog enkele soorten te vinden die we nog niet op naam gebracht hebbben.
In combinatie met de vindplaatsen van het unieke blauwgroen trechterje is dit toch ook weer een bijzondere plek op de Koeheide. Er zullen in Vlaanderen niet veel plaatsen meer zijn buiten de grote heidegebieden met een dergelijke diversiteit en grote populaties bekertjesmossen. Let ook op de vele verwijzingen naar "heide" in de Nederlandse benaming van deze soorten. Wetende dat bekermossen zich zeer moeilijk voortplanten en erg trage groeiers zijn -sommige soorten groeien slecht enkele mm per jaar en kunnen tientallen jaren oud worden- moet er toch de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden bij het beheer en het onderhoud van deze bermen en houtkanten. Het soms drastische "klepelmaaien" van houtkanten of het "opschonen" met de bulldozerschaaf van bermen zouden hier ten allen tijde moeten vermeden worden. Dergelijke ingrepen kunnen deze bijzondere biotopen in één goed bedoelde opruimbeurt helemaal vernietigen.
Blijvende nauwgezette monitoring van deze bermen en handmatig beheer dringen zich hier op.

www.koeheide.be
groot dooiermos
Xanthoria parientina
Groot dooiermos
niet te miskennen soort waar nitraat- en fosfaatrijk stof neerkomt in de buurt van boerderijen en akkers. Veelal op schors en dood hout.