Cladonia
Bekermos
op de zuidgerichte helling van de Kleine Redelle.
Korstmossen zijn een ingewikkelde samenlevingsvorm van schimmels en wieren waarbij alle partijen voordeel hebben en zelfs geheel van elkaar afhankelijk zijn. Bijzondere waarneming in het bekermos was het blauwgroen trechterje: een paddestoeltje dat in symbiose leeft met het bekermos
groot dooiermos
Xanthoria parientina
Groot dooiermos
niet te miskennen soort waar nitraat- en fosfaatrijk stof neerkomt in de buurt van boerderijen en akkers. Veelal op schors en dood hout.